Od šuma za šume – video

26.02.2024. 08:46

Udruženje vlasnika privatnih šuma Bor iz Užica je 21. i 22. Februara na Zlatiboru organizovalo radionicu o unapređenju stanja šuma na kojoj je učestvovao i Grad Pirot. Tema radionice je bila kako da lokalne samouprave namenski iskoriste sredstva koja dobijaju u budžet na osnovu naknade za korišćenje drveta. Ovo su namenska sredstva koja se svake godine slivaju u gradski budžet u iznosu od oko 2 miliona dinara. Državna revizorska institucija je primetila da jako mali broj lokalnih samouprava adekvatno koristi ova sredstva, a grad Pirot je istaknut kao primer dobre prakse. Tim povodom je organizovana pomenuta radionica da bi se stanje unapredilo prvo u opštinama koje su najšumovitije u Srbiji.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu