Seminar “Perspektive inkluzije” održan u Pirotu – video

06.03.2024. 14:02

Seminar Perspektive inkluzije podrška ugroženim grupama kroz radnu integraciju i druge socijalne usluge  iz pozicije različitih aktera u zajednici a u okviru projekta “Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” održan je danas u Pirotu. Učesnici seminara govorili su o ključnim akterima, preprekama i mogućnostima u vezi sa trenutnim okvirom za radnu integraciju, kao i o podršci osobama sa invaliditetom i drugim ranjivim grupama u procesu inkluzije.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu