Tehnička škola Pirot na takmičenju iz preduzetništva – video

20.03.2024. 11:20

Na regionalnom takmičenju iz preduzetništva u organizaciji “Dostignuća mladih u Srbiji”, koje je održano 11. marta u Nišu, Tehničku školu i naš grad predstavljala su dva tima: “CyclePrint” i “Majstorski”. Mentori učenika su Bojan Ćirić, nastavnik stručnih predmeta iz oblasti elektrotehnike i Sanja Rančić, nastavnik ekonomske grupe predmeta.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu