Danas je Svetski dan autizma – potrebna je pomoć i razumevanje – video

02.04.2024. 11:57

Danas je Svetski dan autizma. Autizam ili poremećaj autističnog spektra odnosi se na širok spektar stanja koje karakterišu poremećaji u socijalnim veštinama i komunikaciji, ponašanje koje se ponavlja, promenama u govoru i neverbalnoj komunikaciji. Svetski dan autizma obeležen je i u Pirotu, u organizaciji Škole Mladost.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu