Obaveštenje o obustavi saobraćaja usled asfaltiranja na državnom putu IB 39, deonica kroz Gornje Krnjino.

15.04.2024. 09:25

Obaveštavamo vas da će preduzeće TRACE SRBIJA AD NIŠ, u okviru radova na “Rehabilitaciji državnog puta IB 39, deonica 03902, Sadikov Bunar-Donji Striževac i 03903, Donji Striževac-Babušnica, potez Gornje Krnjino-Izvor, od km 15+826,00 do km 21+469,79, L=5,64km, opština Babušnica”, izvoditi radove na asfaltiranju državnog puta IB 39 i to:

 – deonica kroz Gornje Krnjino – u utorak, dana 16.04.2024. god.

S obzirom na širinu kolovoza od 5,0m do 5,5m, iz tehnoloških razloga nije moguće izvođenje radova pola-pola, stoga će se asfaltiranje izvoditi u punoj širini uz dvokratnu obustavu saobraćaja u periodu od 10,00č do 12,00č i od 13,00č do 15,00č.

Na preostalim deonicama u okviru navedenog posebnog naloga, asfaltiranje će se vršiti bez obustave saobraćaja.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu