Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja usled asfaltiranja na državnom putu IB 39, deonica kroz naseljeno mesto Gornje Krnjino.

26.04.2024. 16:34

Obaveštavamo vas da će preduzeće TRACE SRBIJA AD NIŠ, u okviru radova na “Rehabilitaciji državnog puta IB 39, deonica 03902, Sadikov Bunar-Donji Striževac i 03903, Donji Striževac-Babušnica, potez Gornje Krnjino-Izvor, od km 15+826,00 do km 21+469,79, L=5,64km, opština Babušnica”, izvoditi radove na završnom sloju asfalta na državnom putu IB 39, pri čemu će zaključno sa navedenim radovima svi asfaltni radovi biti kompletirani. Raspored asfaltiranja je sledeći:
– deonica kroz naseljeno mesto Gornje Krnjino – dana 29.04.2024. (ponedeljak).
S obzirom na širinu kolovoza od 5,0m do 5,5m, iz tehnoloških razloga nije moguće izvođenje radova pola-pola, stoga će se asfaltiranje izvoditi u punoj širini uz dvokratnu obustavu saobraćaja u periodu od 10,00č do 12,00č i od 13,00č do 15,00č.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu