Konkurs za prijem učenika srednjih škola za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2024/2025.

04.06.2024. 14:21

          Министарство просвете Републике Србије расписало је Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025.годину.

            Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa:

  •  за прву расподелу – од 1 . до 12. јула 2024. године,
  •  за преостала слободна места – од 26. до 28. августа 2024. године ,
  •  за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 26. до 28. августа 2024. године.

            ЗАХТЕВИ ЗА УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДИМА  за 2., 3. и 4. разред могу се подносити сваког радног дана  од 7-14.30 часова у Услужном центру Градске управе града Пирота на шалтерима дечје заштите.

Како би надлежни орган Градске управе града Пирота и Републички завод за  катастар непокретности могли благовремено да поступе по Вашим и нашим  захтевима, потребно је да Ваше Захтеве поднесете што раније у току јуна месеца.

Уз захтев је потребно да приложите следеће:

1. Очитану личну карту подносица захтева

2. Изјаву о члановима заједничког домаћинства – изјава се преузима у Услужном центру Градске управе града Пирота на шалтерима Дечје заштите, бројевима 17 и 18,

3. Потврду о примањима из радног односа – потврда се прибавља од послодавца (јануар, фебруар, март 2024.год.)- за све пунолетне чланове домаћинства који су у радном односу

4. Потврда о статусу студента , војника чланова домаћинства

5. Потврду о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности , о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права од индустријске својине и других примања – ПОТВРДА се прибавља од надлежне Пореске управе – за све пунолетне чланове домаћинства који нису на школовању,

6. Потврду о примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања за чланове породице који нису у радном односу и не налазе се на евиденцији незапослених, за јануар, фебруар и март. 2024.год.– Потврда из ПИО фонда,

7. Уверење/Извод из евиденције незапослених лица – за чланове породице који се налазе на евиденцији незапослених, за чланове који нису на евиденцији а који нису у радном односу потребно је доставити потврду из ПИО фонда којом се потврђује да нису у радном односу

8. За породице који су корисници Центра за социјални рад потребно је доставити САМО:

– Потврду/ решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи,

– Очитану личну карту подносиоца захтева,

– Изјаву о члановима домаћинства- преузима се на шалтерима Дечје заштите бројевима 17 и 18

Више о Конкурсу министарства можете прочитати на следећем линку:

https://prosveta.gov.rs/vesti/konkurs-za-prijem-ucenika-srednjih-skola-u-republici-srbiji-u-ustanove-za-smestaj-i-ishranu-ucenika-za-skolsku-2024-2025-godinu

Све информације и ближа обавештења можете добити код референта Тамаре Николић, канцеларији бр.3 Градска управа града Пирот, на број телефона 305-503 или на imejl : tamara.nikolic@pirot.rs

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu