Saopštenje iz Školskog dispanzera

25.06.2024. 10:47

Povodom predstojećeg upisa učenika u srednje škole, podsećamo da je za upis potrebno i lekarsko uverenje o ispunjenosti  zdravstvenih uslova za obrazovne profile u srednjim školama. Lekarsko uverenje se izdaje u elektronskoj  formi. Za upis u gimnaziju lekarsko uverenje nije potrebno.

Pozivamo vas  da se javite   u Školski dispanzer u toku ove nedelje, jer je za određena zanimanja potrebno uraditi laboratorijske analize i preglede lekara drugih specijalnosti. Lekarsko uverenje je besplatno, učenici treba da ponesu overenu zdravstvenu knjižicu.

 U obostranom je interesu da izbegnemo gužvu u danima upisa i da ovaj posao odradimo blagovremeno.

Načelnica Školskog dispanzera

Dr Milena Dimitrijević

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu